1. MANAJEMEN SEKOLAH (KEPSEK DAN WAKA)

 

  1. KEPALA SEKOLAH
Nama : Luh Sami Asih, S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah/Guru Kimia
NIY : 20140714 02
Alamat : Jalan Parikesit Gang IV no 6, Kel.Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Email : Luhsamiasih1988@gmail.com

 

  1. WAKASEK KURIKULUM
Nama : I Putu Suyadnya, S.Pd
Jabatan : Wakasek Bidang Kurikulum/ Guru PPkn
NIY : 2011100111
Alamat : Perum Gerya Panji Mas , Bangah, Panji
Email : putusuyadnya1987@gmail.com

 

  1. WAKASEK KESISWAAN
Nama : Ketut Aryawan, S.Pd.
Jabatan : Wakasek  Bidang Kesiswaan/ Guru PJOK
NIY :  
Alamat : Banjar dinas Abian, Desa Banjar Tegeha, kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
Email : aryawanketut88@gmail.com

 

  1. WAKASEK SARANA PRASARANA
Nama : I Gede Dodie Ariyawan, S.Pd.
Jabatan : Wakasek Sarana dan Prasarana/ Guru PJOK
NIY : 2006071703
Alamat : Banjar Dinas Yeh Ketipat, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
Email : igededodieariyawan84@gmail.com